Kebahagiaanku Melebihi Orang Lain

Mikha adalah teman SMA Santi yang cantik, pintar dan kaya. Selepas kuliah, Mikha selalu berpetualang ke banyak negara. Santi merasa iri dengan kehidupan Mikha yang nampak membahagiakan. Meski sudah tinggal di luar negeri, mereka masih berteman satu sama lain melalui internet. Tapi suatu hari Santi mendapatkan kabar bahwa Mikha meninggal karena penyakit kanker. Santi sangat menyesal telah merasa iri denan Mikha, padahal ia sendiri telah memiliki hidup yang tidak kalah membahagiakan bersama suami dan anaknya.

Komik “Kebahagiaanku Melebihi Orang Lain” menyampaikan pesan agar kita tidak iri dengan kehidupan orang lain. Mungkin sekilas tampak membahagiakan, namun sebenarnya kita tidak mengetahui semua sisi kehidupan mereka. Kita hanya melihat sisi kebahagiaannya, tapi tidak dengan kesedihan mereka. Saat merasa iri dengan orang lain, sebaiknya kita koreksi diri sendiri. Benarkah kita hanya merasakan kesedihan saja, tanpa sedikitpun kebahagiaan? Karena sebenarnya, setiap orang memiliki porsi kebahagiaan dan kesedihan yang seimbang.